Det är mycket som händer när någon i familjen hamnar i häkte, fängelse, frivård eller rättspsykiatri. Det kan innebära stor sorg och saknad för ett barn. Andra vanliga sätt att reagera kan vara ilska, oro, rädsla, skam, skuld, huvudvärk, magont, svårigheter att äta och sova eller att koncentrera sig. Det är också lätt att tro att man är ensam eftersom att ingen pratar om det.

Alla i familjen påverkas och hela familjen kan hamna i kris med många frågor och lite svar. Det är mycket väntan och ovisshet. Vi vet att det här kan vara svåra saker att prata om, både för barn och vuxna, och att det kan vara skönt att det finns ett ställe där man är van att höra om sådana här saker, där man kan få hjälp att sätta ord på sina känslor och svar på sina frågor. Därför finns Kumulus.

I Kumulus arbetar familjestödjare som är vana att möta familjer i svåra situationer och är alla utbildade inom socialt arbete. Vi vet särskilt hur det kan vara för familjer som har en familjemedlem frihetsberövad och hur det kan fungera inom Kriminalvården. Andra närstående eller professionella är också välkomna att ta kontakt.

Vi har kontor i Umeå och Skellefteå men besöker hela Västerbotten.

Vi erbjuder

  • Enskilda kris- och stödsamtal för barn 4-18 år
  • Åldersindelade stödgrupper för barn
  • Råd och samtalsstöd till barnens föräldrar och anhöriga
  • Familjesamtal
  • Digitalt samtalsstöd för de som inte vill eller kan ta sig till Umeå eller Skellefteå
  • Vägledning för professionella
  • Samtal på häkte och anstalt
  • Utflykter, aktiviteter och sommarläger för barn och familjer
  • Följeslagarverksamhet
  • Kunskapsspridning och opinionsbildning

Läs mer

Kris- och stödsamtal

Vi som arbetar i Kumulus vet att det ofta är svårt för barn när någon i familjen är i fängelse, i häkte, eller är frihetsberövad på annat sätt. Vi erbjuder enskilda kris- och stödsamtal för barn så väl som råd och stöd för hemmavarande vuxen. Läs mer

Stödgrupper för barn

Hos Kumulus kan du gå på gruppträffar och träffa andra barn i din ålder som är i en liknande situation som du. Att träffa andra kan göra att du känner dig mindre ensam. Läs mer

Familjesamtal

Hos hos finns möjlighet till samtal där hela familjen får vara med. Vi kan även fungera som en mötesplats för familjemedlemmar som ska återförenas. Läs mer

Digitalt samtalsstöd

Genom det digitala samtalsstödet "Inte mitt fel" kan du få träffa en vuxen via videosamtal och prata med om sådant du undrar över eller bara berätta om hur du har det. Läs mer

Vägledning för professionella

Vi finns som stöd för yrkesverksamma som i sin profession kommer i kontakt med barn. Till oss kan du vända dig för råd, vägledning eller samarbeta i enskilda ärenden. Läs mer

Samtal på häkte och anstalt

Vi besöker Kriminalvården varje vecka. Vi åker till Häktet Umeå, Anstalten Umeå (Ersboda) samt Anstalten Sörbyn och pratar vi med vuxna som har barn, barnbarn eller syskon Läs mer


Dela sidan:
Publicerad: 3 februari, 2022

090-17 12 30
kumulus@umeastadsmission.se

Information

Kumulus kostar ingenting för dig som barn eller familj. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

>
Kumulus