Umeå stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktiga i samhället.

Vår vision

Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle för alla! Ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och får känna kärlek, värme och trygghet.

Vårt uppdrag

• att se, hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer
• att vara en professionell samhällsaktör i den sociala sektorn
• att utmana till engagemang för människor i utsatthet
• att vara en del av medlemsorganisationernas diakonala arbete

Vår värdegrund

Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig (och handlingskraftig) kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet präglat av respekt, omtanke och professionalitet. Vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktiga i samhället. Vi hävdar alla människor lika värde, rätt till kärlek, värme och nya livschanser. Alla människor har rätt att bli bemötta med öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet och ska ges chans att fatta beslut och ta ansvar för sitt eget liv. Människor är lika värda oavsett förutsättningar och livssituation och har rätt att finnas i ett sammanhang.


Dela sidan:
Publicerad: 3 februari, 2022
>
Om stadsmissionen