Känner du dig otrygg i ditt hem? Har du någon i din närhet som skrämmer dig och inte låter dig vara ifred? Har du behov av att få stöd och skydd för att leva ett liv fritt från våld? Du är inte ensam om att vara utsatt för våld och det är aldrig ditt fel!

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill – Per Isdal

Våld i nära relation kan se ut på olika sätt och utövas av olika personer.

Om du är utsatt och behöver hjälp

Vid akut fara, ring alltid 112.

Kvinnofridslinjen, Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld: 020 – 50 50 50.

Placering på vårt skyddade boende

Vi på Umeå stadsmission tar emot kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Det kan handla om en partner, tidigare partner, förälder, syskon eller liknande. Det är socialtjänsten som placerar kvinnor hos oss och det är alltså till dem du behöver vända dig om du vill komma till oss.

För oss är det viktigt att alla som bor hos oss ska få känna sig trygga. Hos oss kan du bo i ett kollektivt boende med delat kök, badrum och allmänna ytor eller i egen lägenhet. Vi tar emot husdjur i mån av plats.

Vi som jobbar på det skyddade boendet är vana att jobba med kvinnor som utsatts för våld. Tillsammans med dig kommer en planering göras för att din tid på det skyddade boendet ska kännas så trygg och bra som möjligt. Vi anordnar aktiviteter utifrån intresse och stöttar dig för att din fritid ska kännas meningsfull.

Det finns inget krav att du ska hålla dig nykter och/eller drogfri under tiden du bor hos oss, däremot är vi gärna ett stöd för dig om du vill hålla dig nykter och/eller drogfri. Vi kan även vara ett stöd för dig om du behöver hjälp från andra aktörer för att uppnå nykterhet.

Dela sidan:
>
>
För dig som utsätts för våld