Vi erbjuder skyddat boende i hemliknande miljö på hemlig adress för våldsutsatta kvinnor. Vi tar emot kvinnor utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel och vi välkomnar även kvinnor i aktivt missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det finns möjlighet till boende både kollektivt och i egen lägenhet. Boendet har förstärkt skalskydd och vi anpassar skyddsnivån efter varje placerade kvinnas behov. Sällskapsdjur kan tas emot i mån av plats.

Alla medarbetare på vårt skyddade boende har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av arbete med bland annat våldsutsatthet, missbruk och psykisk ohälsa. Vi jobbar lösningsfokuserat och är alla utbildade i MI.

I samband med nyplacering görs en individuell säkerhetsplan tillsammans med placerande socialtjänst och vid behov polis. Om önskemål finns kan vi erbjuda FREDA eller PATRIARK. Alla placerade kvinnor har en kontaktperson och tillsammans med denne görs en genomförandeplan utifrån ansvarig handläggares vårdplan. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp och revideras efter kvinnans behov och situation.

Vi kan vid behov stötta i myndighetskontakter och att introducera nya sådana i Umeå. Om behov av tolk finns så kan vi anlita en sådan.

Vi ser ett stort behov hos placerade kvinnor till en meningsfull fritid och i samverkan med volontärer och studieförbund kan vi erbjuda olika typer av säkra aktiviteter.

Placerade kvinnor erbjuds

  • Akutplacering dygnet runt, året om (för akutplacering utanför kontorstid, kontakta vår jourtelefon 072-508 80 34)
  • Dagligt psykosocialt stöd
  • Individanpassad planering utifrån behov
  • Säkerhetsplanering, vid behov i samråd med polis
  • Utbildande samtal kring våld
  • Stöd vid myndighetskontakter, ansökningar och möten om behov finns
  • Möjlighet till öppenvård efter avslutad placering
  • Säkra aktiviteter
  • Månadsrapport, journalföring
  • FREDA och/eller PATRIARK

Dela sidan:
Publicerad: 31 maj, 2022

Kontakt

För mer information eller förfrågan om placering:
skyddatboende@umeastadsmission.se
076-769 65 01
070-562 02 85
070-878 16 56

>
>
För professionella