Sveriges Stadsmissioner är en riksorganisation som funnits sedan 2007 och har till syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de tio olika lokala stadsmissionerna. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner gör det möjligt att arbeta brett över hela Sverige. Det är viktigt framför allt när det gäller opinionsbildning, inte minst eftersom människor i utsatthet har svårt att göra sina röster hörda.

Utöver stadsmissionen i Umeå består Sveriges Stadsmissioner av de lokala stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg, Skåne, Uppsala, Linköping, Västerås, Kalmar, Eskilstuna och Örebro.

Läs mer om Sveriges Stadsmissioner

Postkodlotteriet stöttar stadsmissionernas arbete!

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Hela miljardöverskottet från lotteriet går varje år till ideella organisationer. Umeå Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner som är en bland 59 förmånstagare till Postkodlotteriet. Stadsmissionen finns på 30-talet orter runtom i Sverige och har sedan 2008 totalt erhållit 372 miljoner kronor till olika projekt och verksamheter lokalt för människor i social och ekonomisk utsatthet.

Tack vare alla som har en postkodlott kan vi som organisationer hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallas för postkodeffekten.

 

 

 

 

 

Dela sidan:
>
En del av Sveriges Stadsmissioner