Öppet hus & kök

Öppet hus & kök är en inkluderande mötesplats där alla är välkomna. Här finns möjlighet till samtal och social samvaro men även strukturerad hjälp ut ur utsatthet. Här sker även hjälp för de som lever i matfattigdom. Läs mer

Akutboende

På vårt akutboende kan den som saknar någonstans att bo få en plats att sova. Boendet finns på Kungsgatan 79 i Umeå och har öppet året om. Det finns 8 platser, 6 för män och 2 för kvinnor och vi vänder oss i första hand till de som är hemmahörande i Umeå kommun. Läs mer

Skyddat boende

Vi erbjuder skyddat boende på hemlig adress för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk och/eller psykisk ohälsa. Skyddat boende erbjuds till kvinnor utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel. Läs mer

Kumulus

Kumulus är vår verksamhet för barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Vi erbjuder så väl stödsamtal som aktiviteter och alla som jobbar med Kumulus är vana att möta barn och familjer i jobbiga situationer. Läs mer

Matcentral

Vi delar regelbundet ut matkassar till behövande från vår matcentral. Vårt matstöd riktar sig till dig som har ekonomiskt behov av stöd, kanske väntar du på ersättning du inte fått ut än eller har en pension som inte räcker till allt du behöver.  Läs mer

Lunch & catering

Varje vardag säljer vi luncher tillagade i vårt restaurangklassade kök - så du både kan äta gott och göra gott! Du kan också anlita oss för catering till ditt event. Läs mer

Dela sidan:
>
Vårt arbete