Vi erbjuder ett mindre skyddat boende i hemliknande miljö på hemlig adress. Skyddat boende erbjuds till kvinnor utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel. Vi välkomnar även kvinnor i aktivt missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Vårt skyddade boende erbjuder både kollektivt boende och boende i egen lägenhet. Boendet har förstärkt skalskydd och vi anpassar skyddsnivån efter varje boendes behov. Sällskapsdjur kan tas emot i mån av plats.

Alla medarbetare på vårt skyddade boende har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av arbete med våldsutsatthet, missbruk och psykisk ohälsa.

Placerade kvinnor erbjuds

  • Kontinuerlig säkerhetsplanering i samråd med placerande socialtjänst och vid behov polis
  • Dagligt psykosocialt stöd
  • Individanpassad planering utifrån behov
  • Utbildande samtal kring våld
  • Stöd i myndighetskontakter

Dela sidan:
Publicerad: februari 3, 2022

Kontakt

För mer information eller förfrågan om placering:
skyddatboende@umeastadsmission.se
076-769 65 01
070-562 02 85
070-878 16 56

>
Skyddat boende