Umeå Stadsmission erbjuder skyddat boende i hemlik miljö på hemlig adress. Vi är ett litet skyddat boende med stor flexibilitet att anpassa insatsen utifrån individens förutsättningar. Vi anser att alla med erfarenhet av våld har rätt att få hjälp att skapa förutsättningar för att leva ett liv fritt från våld. Vi har lång erfarenhet av att möta våldsutsatta i olika livssituationer. Vi välkomnar kvinnor med barn, ensamstående kvinnor samt kvinnor med pågående beroendeproblematik. Vi har även möjlighet att ta emot husdjur i mån av plats.

Individanpassat stöd

Vi erbjuder alla placerade en kontaktperson som tillsammans med den placerade gör en riskbedömning för fortsatt våld. Vi använder oss av FREDA/PATRIARK/SARA för att göra en fördjupad riskbedömning.

Både kvinnor och barn som placeras erbjuds strukturerade stödsamtal individuellt eller i grupp beroende på vad som bedöms som lämpligt. Vi kan också stötta med sysselsättning och fritidsaktiviteter om behov finns.

Vi journalför alla placeringar, har genomförandeplan och säkerhetsplan för alla placerade samt skriver månadsrapport till placerande socialtjänst. Vi kan även erbjuda eftervård efter avslutad placering.

Föräldrarollen

Barn och vuxna som levt med våld påverkas av våldet. Vi jobbar strukturerat med att barn och vuxna ska ges möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och med att öka förståelsen för barnets perspektiv och upplevelser.

Vi erbjuder föräldrastödjande insatser som planeras utifrån barnets perspektiv och barns behov av trygghet och kontinuitet. Umeå Stadsmission har samarbete med förskola/skola samt region för att möjliggöra en smidig övergång till en ny miljö för barnet.

Kompetens/kvalitet

Den kvinnliga personalen har relevant eftergymnasial utbildning samt vidareutbildning kring våld, beroende, trauma och funktionsvariationer. Vi använder oss av strukturerade samtal och MI. Personal är på plats vardagar, övrig tid finns kvalificerad personal tillgänglig på telefon.

Beroendesjukdom

Vi vet att kvinnor med beroendesjukdom är utsatta för våld i stor utsträckning och har särskilda behov av skydd, stöd och hjälp för att möjliggöra förändring. Som ett av få skyddade boende i landet erbjuder vi skyddat boende med specialistkompetens kring våld och beroendeproblematik. Vi tar emot kvinnor med pågående beroendeproblematik i en del av verksamheten.

Boendealternativ

Umeå Stadsmission erbjuder både kollektivboende och boende i lägenhet. Alla boendealternativ har hög standard. Vid behov kan måltider ingå (efter överenskommelse). Vi har gemensamhetslokaler för samtal, aktiviteter, återhämtning samt lek.

Vi har samarbete med hyresvärdar för att kunna erbjuda en långsiktig planering tillsammans med socialtjänst och individer som vill stanna kvar i Umeå kommun.

Placeringsförfrågan

Vi kan ta emot kvinnor dygnet runt, året om. För placering utanför kontorstid kontakta vår beredskap. Umeå Stadsmission kan hämta kvinnor i Västerbotten eller enligt överenskommelse.


Dela sidan:
Publicerad: 3 februari, 2022
Kontakt

För mer information eller förfrågan om placering:
skyddatboende@umeastadsmission.se
076-769 65 01
070-562 02 85
076-771 42 07

>
Skyddat boende