För att kunna ge dig relevant information och återkoppling sparar vi dina personuppgifter och hanterar dem enligt gällande lagstiftning. När du ger en monetär gåva godkänner du Umeå stadsmissions integritetspolicy och därigenom vår hantering av personuppgifter.

Vi värnar inte bara om människor som lever i utsatthet utan också om dig och alla andra som stödjer våra verksamheter. Vi vill med dessa riktlinjer visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Umeå stadsmission med organisationsnummer 894001–0237, Kungsgatan 79, 903 30 Umeå är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När samlar vi in dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, e-postadress och i vissa fall adress. Vi sparar också information om själva gåvan (datum, belopp, eventuellt ändamål, betalsätt och gåvotyp). Kontouppgifter sparas endast om de lämnas i samband med ett autogiromedgivande. För att hålla vårt register uppdaterat kan vi hämta kompletterande personuppgifter såsom adress, telefonnummer och personnummer från Statens personadressregister, SPAR.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna för att kunna hålla kontakt med dig, ge dig löpande information och återkoppling. Uppgifterna kommer också att användas för marknadsföring via exempelvis brev, e-post och sms, samt för uppföljning och analys. Umeå stadsmission kommer inte att sälja eller visa dina personuppgifter till någon obehörig part. Vi kommer däremot att lämna ut personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners som vi har avtal med, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter din senaste gåva.

Kontaktinformation

Om du vill få ett utdrag på de personuppgifter Umeå Stadsmission behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig undertecknad begäran om det till nedan angiven adress. Du kan också kontakta oss om du vill rätta en felaktig personuppgift, avsäga dig utskick eller bli struken från vårt givarregister.

Umeå Stadsmission
Kungsgatan 79, 903 30 Umeå
info@umeastadsmission.se

Dela sidan:
>
Integritetspolicy