Fler än 7 000 Umeåbor har inte råd att äta sig mätta 

Idag, på internationella fattigdomsdagen, släpper Sveriges Stadsmissioner sin årliga fattigdomsrapport. Den är baserad på särskilt framtagen statistik från SCB som visar att 5,6 % av Umeås befolkning lever i ekonomisk utsatthet och fattigdom. Det handlar om människor som inte har råd med vinterkläder eller att köpa mat för dagen. 

Årets fattigdomsrapport innehåller statistik beställd från SCB som visar den ekonomiska utsattheten i Sverige. Under 2020 levde 6,9 % av Sveriges befolkning i ekonomisk utsatthet. I Umeå är siffran 5,6 %. Det är drygt 7 000 personer som lever på låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd och har en inkomst som inte räcker till att täcka nödvändiga kostnader som mat, boende och kläder.

Vi har mött barnfamiljer som säger att de inte har råd med blöjor, välling och sådant som är extremt grundläggande och viktigt när man har små barn. Och många tycker också det känns skamfullt att be om hjälp.”– Josefine Söderström, ansvarig för matcentralen på Umeå Stadsmission

Just nu upplever vi den högsta inflationstakten på 30–40 år med livsmedelspriser som har ökat med 16,1 % senaste året. Detta drabbar de redan fattiga allra värst. På Öppet hus & kök på Umeå Stadsmission serveras varje dag gratis lunch och antalet portioner har mer än dubblerats sedan början av året. Även trycket på den matkasse som delas ut varje vecka har ökat tydligt.

Siffrorna om ekonomisk utsatthet och fattigdom visar på en dyster verklighet och ändå är de inte heltäckande. Detta bekräftas så väl av SCB som av Sveriges Stadsmissioners fattigdomsforskning i samarbete med professor Magnus Karlsson, Marie Cederskiölds högskola. Till exempel visar den fleråriga forskningen att cirka 11 procent av människor som lever i fattigdom och besöker Stadsmissionens sociala verksamheter är ”ohjälpta”. De har troligtvis rätt till välfärdssystemets stöd men har inte fått hjälp. Då blir de heller inte registrerade som bidragstagare och därmed exkluderade i den offentliga statistiken.

Läs Fattigdomsrapporten 


Dela sidan:
Publicerad: 17 oktober, 2022
>
>
Fler än 7 000 Umeåbor har inte råd att äta sig mätta