Styrelsen

Ordförande

Thomas Persson, Key Account Manger vid projekt- och byggledningsbolaget Forsen AB. Är utbildad civilingenjör och har tidigare varit vd för Balticgruppen Bygg AB i Umeå, arbetat som affärschef vid Tyrens och jobbat som egenföretagare i konsultverksamhet. Thomas har stor erfarenhet av styrelsearbete från både näringsliv och föreningsliv.

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Lindahl (vice ordförande), har tidigare varit universitetslektor vid Umeå universitet, arbetat med sjuksköterskeutbildning och forskning. Haft ledningsansvar där utvärderings-och utvecklingsarbete samt en del internationella uppdrag ingått.

Liecelott Omma, verksamhetsutvecklare på Tráhppie – det samiska kulturhuset i Umeå.  Har tidigare arbetat bland annat som ansvarig för S:t Mary vid Svenska kyrkan, vd för Umebygdens Etableringscentrum, produktionschef och administrativ chef inom byggindustrin samt som lärare och produktionsingenjör. Liecelott är utbildad i styrelsearbete och verksam inom flera olika styrelser.

Eva Isaksson, ansvarig för den regulatoriska rapporteringen på Siemens Financial Services. Har tidigare arbetat som ekonomichef inom olika snabbväxande bolag, bland annat T3 och är utbildad civilekonom. I styrelsen fungerar Eva som bollplank i ekonomiska frågor.

Kristina Blomberg, diakon i Holmsund församling. Är utbildad diakon med socionomexamen i botten och har tidigare arbetat många år inom Umeå pastorat. Kristina har arbetat som socionom sedan 1992 och har lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer i livet.

Monica Markström, diakon i församlingstjänst. Monica är utbildad socionom med påbyggnadsutbildningar och har även lång erfarenhet från offentlig sektor, senast som verksamhetsutvecklare, utbildare och chef. Har erfarenheter av möten och arbete med våldsutsatta kvinnor och barn, vuxna personer i missbruk samt erfarenhet av att leda fristående verksamheter.

Stefan Eriksson, kommunikationsexpert. Stefan är marknadschef på det globala produktbolaget Konftel och har lång erfarenhet från olika roller som journalist och redaktör. Stefan är ledamot i kyrkorådet i Umeå pastorat och medlem i EFS Grisbackakyrkan.

Ersättare

Helena Karlsson, administrativ chef vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet. Utöver chefskapet så är det HR-arbete som är Helenas huvudspår. Helena är aktiv inom Svenska kyrkan och ordförande i Tegs församlingsråd.

Johanna Sinclair, diakon i Hedlundakyrkan. Som diakon har Johanna förhållningssättet att man ska stå på de utsattas sida och detta är något hon tar med sig in i styrelsearbetet. Johanna har även arbetat som förskollärare och har tidigare suttit i styrelsen inom SMU Karlstad och Jönköping. Sitter i styrelsen sedan 2022.

Adjungerad Umeå Kommun

Gunnel Lagerkvist
Rita Poromaa

Valberedning

Katarina Glas, katarina.glas@svenskakyrkan.se
Kerstin Lundmark, kerstin.h.lundmark@gmail.com
Anders Karlsson, sandersk.karlsson@gmail.com

Revisorer

Fredrik Wikner (FAR)
Erik Bergner

Ledningsgruppen

Johan Tovetjärn, direktor

Pernilla Fredriksson, enhetschef

Henrik Källberg, enhetschef

Sara Rosberg, enhetschef

Erik Jönsson Hawranek, fastighetsskötare

Frida Lindeberg, kommunikations- och insamlingsansvarig

Dela sidan:
>
Styrelse och ledningsgrupp