Vår styrelse

Ordförande
Thomas Persson

Ordinarie
Elisabeth Lindahl
Kristina Blomberg
Monica Markström
Stefan Eriksson
Eva Isaksson
Liecelott Omma

Ersättare
Helena Karlsson
Mattias Hjalmarsson
Johanna Sinclair

Adjungerad Umeå Kommun
Gunnel Lagerkvist
Rita Poromaa

Valberedning
Katarina Glas, katarina.glas@svenskakyrkan.se
Kerstin Lundmark, kerstin.h.lundmark@gmail.com
Anders Karlsson, sandersk.karlsson@gmail.com

Revisorer
Fredrik Wikner (FAR)
Erik Bergner

Vår ledningsgrupp

Johan Tovetjärn

Pernilla Fredriksson

Henrik Källberg

Erik Jönsson Hawranek

Sara Rosberg

Dela sidan:
>
Styrelse och ledningsgrupp